WARUNKI REALIZACJI DOSATWY

1.    Zamówione produkty mogą być dostarczane:

a)    pod adres wskazany przez zamawiającego przy składaniu zamówienia, jeśli produkty zostały zamówione z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych lub 7 dni roboczych w przypadku tortów specjalnych i weselnych;

b)    do wybranej Cukierni Hintzke, jeśli produkty zostały zamówione z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych lub 7 dni roboczych w przypadku tortów specjalnych i weselnych.

2.    Za dzień roboczy przyjmuje się każdy dzień w roku, z wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3.    W przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z zamówieniem, osoba odpowiedzialna za przyjęcie zamówienia będzie kontaktowała się z zamawiającym telefonicznie. W przypadku, gdy nie uda się nawiązać kontaktu w ciągu jednego dnia roboczego od pojawiania się niejasności, zamówienie to zostanie anulowane. 

4.    Każde zamówienie przed przyjęciem do realizacji jest potwierdzane mailowo, wraz z podaniem przybliżonej wartości zamówienia. Ostateczna wartość zamówienia może się różnić do 20% od podanej wartości przybliżonej. Należność za zamówione produkty należy uregulować gotówką przy odbiorze lub przelewem. Dostawa nie zostanie zrealizowana, jeśli środki nie zostaną zaksięgowane na wskazanym koncie przed terminem dostawy.

5.    Potwierdzonego zamówienia, nie można anulować, później niż 2 dni robocze przed wybranym terminem dostawy.

6.    Dostawa pod wskazany adres jest realizowana w terminie podanym w zamówieniu, jeśli termin ten zostanie potwierdzony mailowo przez osobę przyjmującą zamówienie.

7.    Jako godzinę dostawy należy określić przedział co najmniej dwugodzinny. W przypadku nie podania godziny dostawy, dostawa będzie zrealizowana w godzinach 8:00 – 20:00.

8.    Jeśli dostawa pod wskazany adres w wybranym terminie nie będzie możliwa z powodu braku wolnych terminów dostaw w danym okresie czasu , zamawiający zostanie o tym poinformowany drogą mailową w ciągu jednego dnia roboczego od przyjęcia zamówienia. Jednocześnie zostanie zaproponowany inny termin dostawy lub darmowa dostawa do dowolnej Cukierni Hintzke w wybranym dniu.

9.    W przypadku problemów z dotarciem pod wskazany adres, dostawca będzie kontaktował się z odbiorcą zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu podanym przy składaniu zamówienia.

10. Za dostawę pod wskazany adres jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 2,50 zł brutto za 1 km lub zgodnie z cennikiem dostępnym przy składaniu zamówienia przez portal www.sklep.cukierniahintzke.pl

11. Dostawa do dowolnej Cukierni Hintzke jest bezpłatna. 

12. Dostawa jest realizowana tylko na terenie województwa pomorskiego w Polsce. 

13. Odległość przyjęta do obliczenia opłaty za dostawę jest liczona od miejsca, w którym znajduje się siedziba Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke: ul. Wejherowska 24, 84-100 Puck. Uwzględniają one rzeczywistą odległość, jaką należy pokonać z siedziby firmy w Pucku do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego.

14. Opłata za dostawę jest doliczana do wartości zamówienia i należy ją uregulować wraz z należnością za zamówione produkty.